banner3

SGS TransitNet globaldeki başarısını sürdürüyor

19 ayrı ülkede kendi teminatını kullanan ve alanında bu şekilde kapsamlı hizmet sunan ilk ve tek kuruluş SGS TransitNet pandemi sürecine rağmen yatırım hızını arttırdı. SGS TransitNet’in pandemi sürecindeki istikrarlı çalışmalarını şirketin Genel Müdürü Mine Kaya ile konuştuk.

KADIN GİRİŞİMCİLER 08.03.2021, 19:13
SGS TransitNet globaldeki başarısını sürdürüyor

Covid 19 Pandemi süreci Lojistik sek­törünü nasıl etkiledi? Sizce Pandemi sonrası lojistik sektöründe iş yapış şekillerinde kalıcı değişiklikler olacak mı?

Salgın sebebiyle özellikle sürücülerimi­zin yurt dışından gelişlerinde veya AB giriş­lerinde uygulanan 14 günlük karantina süresi seferlerin azalmasına yol açtı. Diğer yandan, bazı malların ithalatı ve ihracatı durdu veya kısıtlandı. Doğal olarak da bu, taşı­macılarımızın sefer sayılarının azalması­na veya durma noktasına gelmesine yol açtı. Sonuç olarak da, taşıma sayı­larının düşmesi ile bizim de hiz­met hacmimizde doğal bir düşü­şe yol açtı.

Diğer yandan, özellikle uluslararası taşımacılık sektö­rü ve sürücüler için sınır kapı­larında geliştirilen önlem­ler ve yeni uygulamalar ile birlikte, bir kısım malların girişlerine de getirilen kısıt­lamaların kalkması ile birlik­te yavaş yavaş toparlandık. Şu an işlerimiz düzene girdi, beyan sayılarımızda artış baş­ladı. Bundan sonraki süreç de umuyoruz ki daha iyiye gidecek.

Sgs TransitNet hakkında bilgi verir misiniz?

SGS TransitNet, 19 ayrı ülkede kendi teminatını kullanan ve alanında bu şekil­de kapsamlı hizmet sunan ilk ve tek kuru­luştur. SGS TransitNet olarak, ulusal ve uluslararası tüm taşımalar için temi­nat veriyoruz. AB ve Türkiye transit rejimlerinde T1/T2 ve TR beyan­larınızı, TIR ön bildirim beyanla­rınızı ve ENS beyanlarınızı sun­manızı sağlayan güvenli, çok lisanlı ve web tabanlı bir uygu­lamadır. Şu anda 500’den fazla firma bizim müşteri­miz, sistemimizi kullanıyor­lar ve 19 ülkede bizzat SGS TransitNet olarak kendi temi­natlarımızla varız. Bu sayede müşterilerimiz hem daha hızlı taşıma gerçekleştiriyorlar hem de maliyetlerde ciddi avantajlar elde ediyorlar.

Biraz şirketin sektörde­ki farklılıklarından bahsedebi­lir misiniz?

Gerek operasyonel ve pazar­lama faaliyetleri gerekse oluşturu­lan beyanların takibi için ayrı ayrı hizmet veren profesyonel bir eki­bimiz var. SGS TransitNet ola­rak, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki ofislerde personelleri­mizle sürekliliği sağlama çaba­sındayız. Belirli bir tecrübeye sahip ekip, hizmet kalitesini arttı­ran en önemli etkenlerden biridir. Bu sayede sistemimizi kullanan taşımacı firmalar bilgili ve tecrü­beli bir ekibin desteğini daima yanlarında hissetmekte ve bunun güveni ile taşımalarını gerçekleş­tirmektedirler.

Hizmet kalitemizde dikkat etmiş olduğumuz unsurlardan bir diğeri ise, kolay ulaşılabilirliktir. Daha hızlı veri girişi sağlayan yeni arayüz; mevcut veriyi Excel’den sisteme yükleyebilme imkanı sağ­lamaktadır. Bu arayüz aynı zaman­da sisteme birden çok kullanı­cı tanımlayabilme ve birden fazla gümrükte aynı anda beyan suna­bilme imkanı da vermektedir.

Bunun yanı sıra sisteme kabul için taşımacıdan banka temi­nat mektubu, senet gibi maliyet oluşturacak belgelerin istenme­mesiyle ve taşınan ürünün vergi­lerinin tamamıyla teminat altına alınması sayesinde gümrüğe ilave teminat verilmesi veya gümrük eskortu/kolcu gibi yan hizmetler­den kurtulma imkanları sağlaması ile sunmuş olduğumuz mali fayda­larla da fark yaratmaktayız. Ayrıca taşımacı firmalara yurt dışında spedisyona ihtiyaç duymadan doğ­rudan kendi ofislerinden beyan sunma imkanı da sağlamaktayız. SGS TransitNet’in kurumsal kimliği için en uygun kavramlar ise hız, ulaşılabilirlik, izlenilebilir­lik, tasarruf, kolaylık ve güvendir.

Yorumlar (0)
15
açık