banner3

Fly Dış Ticaret; Global pazarda, şirketlerin vazgeçilmez çözüm ortağı oldu

Kobilerin global pazarda başarıyı yakalamasında, alanında uzaman Dış Ticaret ve Danışmanlık şirketlerinin katkısı oldukça fazla.

KADIN GİRİŞİMCİLER 09.03.2021, 12:26
Fly Dış Ticaret; Global pazarda, şirketlerin vazgeçilmez çözüm ortağı oldu

2018 yılında temelleri atılan, özellikle Afrika pazarında yaka­ladığı başarılarla kısa zaman­da adından sıkça söz ettiren Fly Danışmanlık Genel Müdürü Feyza Alp, var olan aile şirketin­de görev almak yerine, büyük bir cesaret örneği göstererek kurdu­ğu şirketiyle kendi başarı öykü­sünü yazan iş kadınlarımızdan biri olmayı başardı.

Bütün sektörlere özel, pazar araştırması, potansiyel alıcı tes­piti, ikili iş görüşmeleri, firmala­rın katılabileceği fuarların tespiti ve teşvik bilgilendirmeleri, mali danışmanlık, PR, hukuk gibi bir­çok alanda danışmanlık sağla­yan, Fly Uluslararası Dış Ticaret ve Danışmanlık Genel Müdürü Feyza Alp ile çalışmalarını ve hedeflerini konuştuk.

Feyza Hanım, öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz?

1988 İstanbul doğum­luyum. Lisans eğitimimi Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü ardından, Okan Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma işletmeciliği bölü­mü’nde tamamladım. Kariyer hayatıma ISG’de uzman yardım­cısı olarak başladım. Pegasus, Türk Hava Yolları ve SHGM’de uzman ve eğitmen olarak görev yaparken bir taraftan da akade­mik çalışmalarıma devam edip Yeditepe Ünivertisi MBA eğiti­mimi tamamladım.

Markanızın kuruluş öykü­sünden bahseder misiniz?

Kurumsaldan ayrılıp kendi şirketimi kurmak, erkek ege­men bir sektöre girmek hayatım­da aldığım en cesur kararlardan biriydi. Ben bu cesaretimi anne olmama bağlıyorum. Evet anne olmak her konuda olduğu gibi bu konu da bakış açımı fazlasıy­la değiştirdi. Kariyerine bir yerde başlayıp orada devam etmek, tek alanda sınırlı kalmak bana hep kısıtlayıcı gelmiştir. Günümüz dünyasının insana sunduğu seçenekler karşısında kişinin mevcut potansiyelinin ve aldı­ğı eğitimleri değerlendirmeme­nin israf olduğunu düşünmeye başladım. 8 sene Türkiye’nin en önemli şirketlerinde yeter­li tecrübe, süreç bilgisini, sek­tör dinamikleri gibi çok değerli birikimler edindim. Bir taraf­tan da akademik çalışmala­rıma devam edip Yeditepe Üniversitesi MBA eğitimi ve Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimlerimi tamamladım. Aklımda hep uluslararası bağlamı olan bir iş yap­mak vardı. Merkezi Fas Kazablanka’da olan son 20 yılda Afrika kıta­sında önemli bir mar­kaya dönüşen aile şirketimiz Vaya Group’ta başla­mak benim için zahmetsiz ve kolay ola­caktı ama risk alarak kendi şir­ketim Fly ulusla­rarası danış­manlık ve dış ticaret’i kurmayı tercih ettim.

"Afrika kıtasında fark yarattık"

FLY olarak Afrika bölgesinde; Ticaret Bakanlığına bağlı birliklere; Tarım, İnşaat, Tekstil, Sağlık, otomotiv yedek parça, endüs­triyel mutfak, gıda ve turizm alanlarında; İkili iş görüşmeleri, Ticari heyet gezileri, PR çalış­ması, sektörel fuar düzenlemeleri, Pazar araştırmaları, risk yönetimi, mali danışman­lık ve önleyici hukuk alanlarında hizmet veri­yoruz. Verdiğimiz bu hizmetlerin şirketler açı­sından avantajları oldukça fazla. Ancak altını önemle çizmek istediğim husus güvenli ticaret. Özellikle Afrika ile ilk defa ticaret yapacaksa­nız listenin başına referanslar ve güvenli bağ­lantıları koymalısınız. Bu argümanı göz ardı edip felaketle sonuçlanan tecrübeler yaşamış birçok firma mevcut. Biz burada devreye giri­yoruz. Afrika tecrübesini edinmek ve karlı alış­verişler yapmak isteyen firmalar bizimle yola çıktıklarında, uzun yıllara dayalı know-how’ ımızı da arkalarına almış oluyorlar.

Pandemi döneminde ticaretimizi online olarak güçlendirdik

KORONAVIRÜS salgını, İnsani kayıp­ların yanı sıra küresel ekonominin ve dünya ticaretinin derinden sarsılmasına neden oldu. Pandemi sürecine hazırlıksız yakalanmış olsak da dijital dönüşüme çok çabuk adapte olduk. Çalıştığımız şirketlerin iş sürekliliğini sağlamak adına online iş görüşmeleri ve sanal fuarlar gerçekleştirdik. Sağlık sektöründeki part­nerlerimizle pandemiden kaynaklı talep­lere ulaşabilmek için E-Ticaret yönetim­leri üzerine çalışmalar yaptık.

“Dünyada her şey kadının eseridir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün altı­nı çizmek istiyorum. Kadın aile ve toplumsal ilişkilerin mihenk noktasıdır. Kadının gücü gelecek nesillerin gücünün teminatı niteli­ğindedir. Kadınların girişimlerinin desteklen­mesi, çalışma hayatında karar alıcı noktalara gelmesinin desteklenmesi çok önemli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığımız bugün­lerde, kadına şiddetin her türüne son veril­mesi, çocuk evliliklerinin önlenmesi, temel kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını, daha çok kadının istihdam edilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların benimsenmesini temenni ediyorum.

Yorumlar (0)
15
açık