banner3

Ayrotek, şirketlerin gücüne güç katıyor

Blockchain ve Uygulama Modernizasyonu konularında Türkiye’de lider çözüm ortağı olma yolunda ilerleyen Ayrotek, pandemi sürecinde de istikrarlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. IBM’in düzenlediği Çözüm Ortakları Zirvesi’nde “En İyi Kadın Girişimci” ödülünün sahibi ve Fast Company’nin “Cirolarına Göre Kadınlar Tarafından Kurulmuş 100 Büyük Şirket” listesinde yer alma başarısını gösteren Ayrotek Kurucu Genel Müdürü Ülker Gürpınar ile çalışmaları hakkında konuştuk.

KADIN GİRİŞİMCİLER 09.03.2021, 11:08
Ayrotek, şirketlerin gücüne güç katıyor

Ülker Hanım, Ülker Gürpınar ismi yazılım sektöründe çok özel bir isim. Yazılım sektörü ile iç içe bir kariyer yol­culuğuna sahipsiniz. Hatta IBM’in düzen­lediği Çözüm Ortakları Zirvesinde “En İyi Kadın Girişimci Ödülünü”aldınız. Ayrıca Fast Company’nin “Cirolarına Göre Kadınlar Tarafından Kurulmuş 100 Büyük Şirket” listesinde yer alma başarı­sını gösterdiniz. Ülker Gürpınar kimdir? Sizden dinleyebilir miyiz?

Bir memur çocuğu olarak babamın tayini ile eğitim hayatım Kıbrıs’ta başla­dı. Ardından 2003 yılında İstanul’da IT sektöründe başlayan iş hayatımı, 2009 yılında Ayrotek’i kurarak devam ettirdim. IBM çözüm ortaklığı ile kurulan Ayrotek, daha sonrasında RedHat, Cisco, Planview ve HCL gibi alanında güçlü firmalar ile iş ortaklığı yapmaya başladı.

Covid 19 pandemi süreci nasıl geçti? Tüm sektörler bu süreçte zorlu bir sınav verdi. Ayrotek bu süreçte neler yaşadı? Bu zorlu süreç genel olarak yazılım sek­törünü nasıl etkiledi? Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Dünya genelinde olduğu gibi tüm sek­törler, daha önce deneyimlemedikleri pandemi koşullarından etkilendi. Ayrotek olarak bu sürece hızlı reaksiyon verdik ve kısa sürede adapte olduk. Uzaktan çalış­ma koşullarında çalışanlarımızın bilgi ve birikim düzeylerine yatırım yaparak yeni sertifikalar ekledik. Müşterilerimiz ile dijital kanallardan daha etkin bir iletişim kurarak toplantılarımızı çevrimiçi ortam­lara taşıdık. Bizim önceliğimiz, müşterile­rimize sağladığımız hizmetlerin kesintiye uğramaması ve müşterilerimizi yeni tek­nolojiler ile tanıştırmaya devam etmekti. Blockchain ve uygulama modernizasyonu gibi iki ana başlık altında bu çalışmaları­mızı sürdürdük.

2020 yılı Ayrotek için nasıl bir yıl oldu?

2020 yılı Ayrotek için yenilikçi çözümle­rin ön plana çıktığı bir yıl oldu. Zaten varo­lan dijital dönüşüm, salgın koşullarıyla ani­den hızlandı. Özellikle e-ticaret ve finans sektörlerinde artan kullanım yeni sorunları beraberinde getirdi. Ayrotek olarak güvenli veri transfe­ri ve kimlik doğrulamaları için blockcha­in çözümlerini müşterilerine sundu. Artan uygulama yüklerini dengelemek için uygu­lamaların modernizasyonu ve mikroser­vis mimarilerin devreye alınması konula­rında da Ayrotek güçlü çözüm portföyü ile müşterilere hızlı ve nitelikli hizmetlerimi­ze sunduk.

Ayrotek, yenilikçi çözümler ile müş­teri memnuniyeti misyonunu sürdürmekte ve 2010 yılından bu yana sürekli olarak ilk 500 Bilişim şirketi arasında yer almaktadır, Ayrotek’i bir de sizden dinleyebilir miyiz ?

Ayrotek’in kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin lider IT firmaları arasında yer almasının en temel sebebi firmanın, müş­teri ve çözüm odaklı yapılanmasıdır. Bili­şim gibi neredeyse günbegün değişiklik­likler yaşayan bir ekosistemde başka türlü ayakta kalmanın mümkün olduğuna inan­mıyoruz. Bu mentalite, bizi Türkiye’nin önde gelen firmalarında 12 seneden bu yana öncelikli bir tedarikçi olarak var ederken çözümlerini kullandığımız, her biri alanında dünyanın lider firması konu­munda olan üreticiler için de ayrıcalıklı bir partner haline getirdi.

Yazılım sek­törü rekabetin yoğun olduğu bir sektör. Ayrotek’in sektöredeki farklılıklarından bah­sedebilir misiniz?

Ayrotek, tüm rekabet koşullarına önce müşteri prensibi ile yaklaşarak müşterinin ihtiyacı olan doğru çözüm paketini oluştura­rak uyum sağlamayı tercih eder. Müşteriler, ne yatırım yaptıklarını ve karşılığında ne ala­caklarını açıkca bilir. Sürecin her noktasında şeffaflık ve hızlı bilgilendirme esastır. Niha­yetinde hedefimiz müşterinin ihtiyacı olan çözümü en hızlı biçimde alırken yeni projelerinde de Ayrotek’i en önce­likli tedarikçisi olarak değer­lendirmesidir.

www.ayrotek.com.tr

0 (216) 580 80 22

Yorumlar (0)
15
açık