‘Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’ Nedir, Nasıl Yapılır?

Konut sahibi olmak isteyen kişileri için büyük önem taşıyan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’, ileride taşınmaz mülkiyetinin tapuda devrini yapmayı taahhüt eden bir ön sözleşmedir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, resmi senet şeklinde düzenlenerek ve noter huzurunda iki tarafça imzalanarak geçerlilik kazanabiliyor.

ÖZEL HABER 11.01.2022, 11:29
‘Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’ Nedir, Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın, satıcı tarafından belirlenen bir bedel karşılığında ve taraflarca belirlenen şartlar dâhilinde, ileri bir tarihte yapılması planlanan asıl satışını amaçlayan bir ön sözleşmedir. İlerde yapılacak kesin satış akdinin bir taahhüdü olarak da ifade edilen bu evrak, noter aracılığıyla resmi bir belge niteliği kazanır.

Taşınmaz satış işlemlerinde en çok tercih edilenlerden biri de taşınmaz satış vaadi sözleşmesidir. Bu sözleşmeler ön sözleşme kapsamında yer almakta olup, taşınmaz mülkiyetinin tapu devrini yapmayı taahhüt eder. Tarafların, sözleşmenin geçerliliği konusunda son derece dikkatli olunmaları gerekiyor. Noterlik Kanunu'nun 60/3'ncü ve 89'ncu maddeleri bu konuyu düzenlemektedir.

Taraflar arasında düzenlenmiş olan ’Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesi’ için tapuda konan şerhin geçerlilik süresi 5 yıldır. Beş yıl içerisinde gayrimenkulün alım satım işlemlerinin tamamlanmaması durumunda tapu şerhinin yasal geçerliliği ortadan kalkar ve ardından sözleşme, tapu müdürlüğü tarafından iptal edilir.

Satış vaadi sözleşmesinde yer alan maddeler genel olarak alıcı ve satıcı arasında belirlenen şartları içerir. Bazı durumlarda ise cayma durumuna karşı tarafların isteğiyle sözleşemeye ‘cezai şartlar’ da konulabilir.

Yorumlar (0)